Diffusion

Den virkningsgrad, hvormed lydenergi spredes jævnt i et givent rum. I et diffust lydfelt udbredes lyd med samme energi i alle retninger. Et sådant lydfelt skabes ofte til målerum i akustiklaboratorier. I et ikke-diffust lydfelt kan lyden være mere dominerende i visse retninger. Ikke-diffuse lydfelter kan  stort set findes i alle rum uden for laboratorierne. Et rum med et meget ikke-diffust lydfelt er f.eks. et rum med lydabsorberende loft og ingen møbler.