Frekvensanalyse

Analyse af de forskellige frekvenser, som en lyd består af. Typisk udføres analysen ved hjælp af oktavbånd eller tredjedelsoktavbånd.