Hørbart område

Det frekvensinterval, som en person eller et dyr kan høre. Det menneskelige øre kan skelne lyde mellem ca. 20 Hz og tilsvarende bølgelængder fra 17 m til 0,017 m.