Høretab

Det auditive systems tab af følsomhed, måles i dB.