Luftstrømsmodstand

Et porøst materiales modstand mod luft, der strømmer igennem det. Måles som trykforskellen mellem materialets to overflader divideret med luftstrømmens hastighed.