Lydtrykniveau (SPL)

Trykvariationerne forårsaget af lydbølger udtrykt som en logaritmisk værdi med værdien dB. Det laveste lydtrykniveau, som kan høres, er 0 dB, kendt som høretærsklen. Den højeste værdi, som kan tåles, kaldes smertetærsklen, og den ligger omkring 120 dB.