Støjinduceret høretab (Noise Induced Hearing Loss = NIHL)

Hørenedsættelse som følge af eksponering for høje lyde.