Støjreduktion (Noise Reduction = NR)

Forskellen i lydtryk mellem to sider af en skillevæg