Taleuforstyrrethed

En metode til kvantificering af, hvor svært det er at høre og forstå andre menneskers samtaler. Det bruges ofte som en indikator for lydmiljøets kvalitet på storkontorer.