Tidlig henfaldstid (EDT)

Den tid et henfald på 10 dB lydtryk tager. En kortere EDT er ensbetydende med bedre taleklarhed