Uforstyrrethed (akustisk uforstyrrethed)

Er relateret til evnen til at høre tale fra tilstødende arbejdsstationer. Et forsænket lofts bidrag til uforstyrrethed mellem tilstødende arbejdsstationer kan udtrykkes i et uforstyrrethedsindeks (Privacy Index = PI). En højere værdi er ensbetydende med en højere grad af uforstyrrethed.