Bæredygtig affaldshåndtering

Ecophon tilstræber aktivt at reducere, genbruge, genvinde og genanvende affald.

75288_shutterstock_1589028_3600px.jpg

Bæredygtig affaldshåndtering

Ecophon ser ikke blot affald som affald. Ved aktivt at tilstræbe genbrug, genvinding og genanvendelse af affaldet sigter vi mod en fremtid med intet affald på lossepladsen.

Skinnesystemer

Vores skinnesystemer er fremstillet af galvaniseret stål og kan derfor genbruges fuldstændigt, smeltes og opstå som nye stålprodukter.

Emballeringsmaterialer

Alt det emballeringsmateriale, som Ecophon bruger ved levering af produkter kan nemt genanvendes af vores kunder. Det gælder både kasser og indpakningsmateriale af polyethylen (PE), som enten kan genanvendes eller brændes uden udledning af dioxin.

Produktionsaffald

I vores produktion tager vi hånd om både støv og afskårne stykker og genanvender så meget som muligt i nye materialer.