Home / Om Ecophon / Brandsikring

Brandsikring

 


Her finder du information om brandsikringskrav for nedhængte lofter, brandsikringsdesign og brandtest og klassifikation af produkter.

Nederst på siden findes en tabel med europæiske brandklasser for Ecophon produkter.

 

Brandsikringskrav for nedhængte lofter

De brandtekniske krav til nedhængte lofter kan variere afhængigt af både type af rum og den bygning, hvori det skal monteres. Detaljerede krav kan findes i det nationale bygningsreglement. To generelle krav kan imidlertid identificeres som afgørende for nedhængte lofter i de tidlige stadier af ild, og de bør betragtes som "obligatoriske" i alle lokaler:

 • Nedhængte lofter må kun bidrage ubetydeligt til udvikling af ild og produktion af røg.
  Dette imødekommes ved hjælp af et loft, der består af materialer og overfladeforinger, som mindst opfylder Euroclass B-s1, d0.

 • Nedhængte lofter må ikke kunne knække og falde sammen i de tidlige stadier af en brand, når evakuerings- og redningsaktioner stadig kan udføres.
  For at kunne bestå dette krav skal et loft være i stand til at modstå en varme-eksponering på ca. 300°C. (Varmestrålingen har et røggaslag med en temperatur på 300°C, som svarer omtrent til, hvad en fuldt udstyret brandmand kan modstå.)

Brandsikringsdesign i bygninger

Hovedformålet med brandsikringsdesign af en bygning er at minimere konsekvenserne af en brand ved:

 • forebyggelse af personskader
 • begrænsning af materielle og økonomiske skader 

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

I en brændende bygning er der ofte en stor risiko for personskade. For sikkert at evakuere en bygning under en brand, skal du overveje:

 • brandgasser
 • sigtbarhed
 • varmestråling
 • temperatur

F.eks. for at kunne evakuere sikkert, bør lufttemperaturen i lokaler, hvorigennem folk flygter, ikke overstige ca. 80°C.

Den samlede brandbeskyttelse af en bygning

Den samlede brandbeskyttelse af en bygning og dens specifikke funktion er et komplekst spørgsmål, der vedrører flere områder, og hvordan de interagerer med hinanden:

 • Selve bygningen herunder dens udformning, bygningsdele, materialer, indvendig indretning og møblering
 • Brandalarmsystemer
 • Organisationen og praksis omkring det at lede en evakuering
 • Brandvæsenets redningsarbejde
 • Slukning og kontrol af branden. Dels gennem automatiske brandslukningssystemer og/eller delvist gennem aktive handlinger, f.eks. af brandvæsenet

Bygningsreglementet og forskellige standarder dækker normalt disse aspekter. Bygningsreglementet er formuleret på nationalt plan og varierer mellem forskellige lande. Standarder kan være på enten nationale (e.g. DIN, BS and ASTM) eller internationale (EN- og ISO-standarder).

Beskrivelse af en brand i et lokale

En lokalebrand kan opdeles i forskellige faser:

Antændelsesfase

Antændelsesfasen, eller begyndelsen på en brand, er afhængig af størrelsen af antændelseskilden og egenskaberne for de materialer og genstande, der er direkte berørt.

Udviklingsfasen

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fireUnder udviklingsfasen stiger branden i størrelse, og andre objekter omkring brandens oprindelse vil begynde at brænde. Selv overfladebeklædninger af vægge, gulv og loft tæt på ilden kan antænde. Stigende mængder af røg og varme begynder at udvikle sig, og et lag af varme brandgasser formes under loftet.

I udviklingsfasen er branden lokal. Brandkarakteristika på overfladens foringer spiller her en vigtig rolle i ildens udvikling.

Overtænding 

Under udviklingen kan overtænding forekomme. Dette sker, når intensiteten af branden er så stor, at den ophører med at være lokal og involverer alt brændbart materiale i rummet. En stor mængde varme frigives, og flammer bryder ud gennem vinduer og døråbninger.

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fireSom regel opstår overtænding, når brandgasser i rummet når 500-600°C. Varmestrålingen fra laget af brandgasser er så stort på dette tidspunkt, at det får alle brændbare materialer til at antænde.

Overtænding kan forekomme blot et par minutter efter antænding. Den kan imidlertid også forsinkes eller helt undgås. Dette kunne være tilfældet i et rum, der har bare en lille mængde af brændbare møbler og er udstyret med overfladeforinger, der kun bidrager ubetydeligt til brandudviklingen.

Efter overtænding når branden sit maksimale niveau og er nu fuldt udviklet. Længden og intensiteten af branden er nu hovedsagelig bestemt af tilførslen af luft og ild, dvs. mængden af det brændbare materiale til stede.

Afkølingsfase

Afkølingsfasen er når ilden fader ud. 

Brandtests og klassifikation af produkter

Reaktion på brandtests

Brandtestmetoder er generelt udformet til at simulere de forskellige faser i en brand. Derfor er test på overfladeforinger udført ved hjælp af ildkilder, som repræsenterer antændings- og udviklingsfasen i en brand. Disse testmetoder betegnes som "reaktion på brand" tests. Formålet er at evaluere, hvordan produkter og materialer bidrager til de stadier af en brand i form af:

 • Antændelighed
 • Flammespredning
 • Varmeudvikling
 • Røgproduktion
 • Forekomst af flammende dråber/partikler

Normalt udføres reaktion på brand tests på en lille eller mellem skala

Test af brandmodstandsevne

Bygningsdele (døre, gulvkonstruktioner, skillevægge etc.), som anvendes til at separere brandsektioner, testes i tilfælde af en fuldt udviklet brand. Disse testmetoder kaldes "brandmodstandsevne" og udføres i fuld skala. Temperaturen i testovnen følger den såkaldte "standard brandkurve", som er designet til at repræsentere en fuldt udviklet brand. De egenskaber, der evalueres, er:

 • Isolering (evnen til at reducere varmeoverførsel)  

 • Integritet (evnen til at forhindre udslip af flammer og varme gasser)

 • Bærende kapacitet

Bygningsdele klassificeret som "brandsikre" med hensyn til integritet og isolering anvendes som et middel til at undgå spredning af brand mellem brandsektioner.

Det europæiske brandtest system - Euroclass

Reaktion til brandtesten og klassifikationssystemet for beklædninger og materialer i Europa kaldes Euroclass.

Der er i alt 39 klasser, som er inddelt i de 7 vigtigste niveauer; A1, A2, B, C, D, E og F, hvor A1 er den bedste og F er for produkter og materialer, der ikke er klassificeret.

De fleste af de vigtigste klasser omfatter også en ekstra klassifikation omkring røgudvikling og forekomst af flammende dråber/partikler.

Klasser for røg: s1, s2 ogs3, hvor s1 er bedst.

Klasser for flammende dråber og partikler: d0, d1 og d2, hvor d0 er den bedste. 

 

Functional demands, Fire safety

1 = Hovedklasse

2 = Røgproduktion

3 = Forekomst af flammende dråber/partikler

  

 

I tabellen nedenfor finder du Euroklassificeringer efter klassificering-standard EN 13501-1 Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del1  Disse klassifikationer bruger testdata fra reaktion på brandtests. 

Euroklasser
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

Grafen nedenfor viser forholdet mellem brandproces og brandklasser.

Functional demands, Fire safety

 1. Temperatur
 2. Overtænding
 3. Antænding
 4. Udvikling
 5. Fuldt udviklet
 6. Afkøling
 7. Tid
 8. Euroklasse
 9. Brandmodstands klasse

 

 

Europæiske brandklasser for Ecophon produkter

 Klasse

 Ecophon produkt

A2-s1,d0

     

Access

Advantage

Akusto

Combison

Focus

Gedina

Hygiene

Master

Sombra

Super G

 

 

 

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413