Home / Om Ecophon / Miljømæssig påvirkning

Miljømæssig påvirkning

Environmental impact symbol  

Fremstilling af produkter har altid en miljømæssig påvirkning på den ene eller den anden måde. Her kan du læse mere om, hvordan Ecophon løbende arbejder med at reducere miljøbelastningen.

 
       

Livscyklusanalyse og tredjeparts verifikation

Ecophon benytter livscyklusvurdering (LCA) og tredjepart verificerede miljødeklarationer (EPD).

I EPD for vores produktfamilier  kan du læse om påvirkningen fra vore produkter. Vi beregner miljøbelastningen fra råmaterialer (vugge) til slutningen af produkternes levetid (grav).

EPD viser, at den største belastning kommer fra fremstillingen af produkter. Det er derfor, vi har miljømål om at reducere energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi i vores fabrikker.


Reducere kulstofudledning

Klimaændringer er den største udfordring, som vi mennesker har stået over for. Vi må alle være opmærksomme på vores påvirkning af klimaet og reducere vores kulstofudledning.

Derfor er én af Ecophons hovedprioriteter at reducere kulstofudledningen fra vores produkter, og det er derfor, vi har valgt at oplyse denne værdi for hvert produkt på de tekniske egenskaber.

Den oplyste udledning viser vores produkters påvirkning gennem hele livscyklussen, og ved at vælge produkter med mindre udledning, kan man reducere livscykluspåvirkningen fra bygningen.


Genbrugsglas og et plantebaseret bindemiddel

Ecophon loftplader er tilgængelig i 3. generation glasuld, som er en kombination af mindst 70% genbrugsglas i glasulden og et vedvarende plantebaseret bindemiddel.

Vi har reduceret vores afhængighed af olie og kan siden 2015 tilbyde et bredt produktsortiment med et plantebaseret bindemiddel i stedet.

Vi har også udviklet et retursystem for afskæringer og plader af 3. generation glasuld. Projektet er stadig i projekt-fasen, - mere information kan findes på vores bæredygtigheds website.

 

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413