Miljø, Sundhed & Sikkerhed

Miljø og sikkerhed er primære områder for os. Vi sikrer vores medarbejderes trivsel og sundhed ved løbende at forbedre vores arbejdsmiljø. Miljøspørgsmål bliver stadig vigtigere og overtager mere og mere af vores daglige arbejde.

EHS Charter

Et af de mest fremtrædende træk ved Saint-Gobain koncernen er en sikring af et sundt og sikkert miljø for alle medarbejdere.

Den bæredygtige udvikling af forebyggelse og resultater i disse forhold er ikke kun et juridisk krav men også et vigtigt mål for koncernen og delegationen.

Garantien for sikkerhed er alles ansvar og er et vigtigt arbejde for ledelsen på hver site.

Ecophons sikkerhedspolitik

Hver eneste dag er alle i Ecophon koncernen aktivt engageret i disse principper og handler i overensstemmelse hermed.

  • Sikkerhed og succes går hånd i hånd.

  • Ingen medarbejder eller ekstern entreprenør skal udsættes for nogen fysisk risiko, hvilket betyder, at ingen opgave prioriteres før sikkerhed.

  • Du er ansvarlig for at forebygge ulykker og hændelser.

  • Ledere og chefer vil sætte gode eksempler.

  • Sikkerhedsforanstaltninger vedrører alle - og er afgørende for Ecophon.