Generelle principper for adfærd og handling

Adfærdsprincipper

Saint-Gobain koncernens grundlæggende værdier, som deles af både ledelse og medarbejdere, er:

  • professionelt engagement
  • respekt for andre
  • integritet
  • loyalitet
  • solidaritet

Handlingsprincipper

Saint-Gobain koncernen ønsker at opstille principper for handling, som styrer både ledelsens og medarbejdernes aktiviteter i udøvelsen af deres faglige ansvar, uanset hvilket land, det omhandler. Disse handlingsprincipper(1) hjælper os til at nå ansvarlig og bæredygtig vækst i overensstemmelse med koncernens langsigtede strategi.

  • respekt for loven
  • omsorg for miljøet
  • medarbejderes sundhed og sikkerhed
  • medarbejderes rettigheder

Folk på ethvert niveau i Saint-Gobain koncernen er individuelt ansvarlig for at efterleve disse adfærds- og handlingsprincipper. I dag ønsker koncernen at give skriftligt udtryk for disse principper, som en hjælp til at styrke deres gennemførelse i hele koncernen på verdensplan.

Læs mere om Saint-Gobain's værdier her: www.saint-gobain.dk  

 


(1) Omfattet af OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder, der blev vedtaget i juni 2000.