Bæredygtighed er et fælles ansvar for at beskytte mennesker og jorden. Den kræver oprigtigt engagement og ægte omsorg men håndteres ikke altid på den måde. Når bæredygtighed i stedet bruges til at markedsføre, fejlanvende eller skjule vigtige fakta, mister bæredygtigheden sin troværdighed. Så bliver det, som burde være vor tids vigtigste ansvar, i stedet til et indholdstomt udsagn, der gør mere skade end gavn.
 

Ecophon bygger på bedre principper, materialer og fuld gennemsigtighed med henblik på at genskabe en troværdig bæredygtighed i vores branche. Vi mener, at ægte bæredygtighed ikke har noget at skjule. At arbejde i overensstemmelse med de højeste idealer er en naturlig del af vores løfte ”A sound effect on people”. Og hvis vi ønsker, at bæredygtighed skal være meningsfuldt, er vi nødt til at starte med en ærlig tilgang, høje ambitioner og de bedste intentioner.

Denne side, og alle de aktiviteter og tilsagn du finder på den, viser, hvor langt vi er nået indtil nu. Men der er lang vej endnu – og vi har opstillet en liste over mange af de mål, vi forsøger at nå i den nærmeste og ikke alt for fjerne fremtid. Vi opfordrer dig til at udforske, sammenligne, vurdere og endog stille spørgsmålstegn – fordi en bæredygtig fremtid har brug for os allesammen for at forbedre tingene i fællesskab.

 

Sådan arbejder vi med bæredygtighed


Ecophon implementerer bæredygtig praksis på tværs af alle aktiviteter og gennem vores leverandørkæde på så mange måder som muligt. Her er nogle af disse bestræbelser og mål – flere er på vej, og når de kommer, vil vi kommunikere dem så hurtigt og fuldstændigt som muligt.

 

Vi sigter efter netto-nuludledning


Ultimativt er vores fremherskende bæredygtighedsmål for virksomheden i 2050 ikke at udlede mere kulstof, end der kan absorberes. Vi er på rette vej og har mange dokumenterede og uafhængigt verificerede mål, der markerer vores fremskridt undervejs, bl.a.:

 • Vi har forpligtet os til at gå efter 33% færre direkte emissioner inden udgangen af 2030 sammenlignet med 2017.
 • Alle nordiske produktionsanlæg er siden 2018 drevet 100% af vedvarende elektricitet med oprindelsesgaranti.
 • Vi har forpligtet os til at sænke vores egne emissioner på tværs af alle aktiviteter på enhver tænkelig måde, før vi anvender CO2-kompensation til at udligne eventuelle resterende emissioner.

*Scope 1+2 mål for 2030: 33 % reduktion (2017 som referenceår)
Scope 3 mål for 2030: 17 % reduktion (2017 som referenceår)

Integritet i detaljerne


Ecophon har gjort fuld gennemsigtighed til en hjørnesten i vores bæredygtighedsaktiviteter. Nuværende industripraksis mangler meningsfuld bæredygtighed og tyer i stedet til greenwashing, vildledende tal og tomme foranstaltninger, udtalelser eller løfter. Vi går foran med et godt eksempel for at transformere bæredygtighedsstandarder og forventninger til vores branche.

 

 • Vi udarbejder miljøvaredeklarationer (EPD) for individuelle produkter frem for produktfamilier, hvilket burde være den aktuelle tilgang i branchen. Vores fremgangsmåde betyder færre muligheder for greenwashing og for at skjule ugunstige individuelle produktværdier under dække af bedre overordnede værdier.
 • 89% af de solgte produkter vil have egen produktspecifikke EPD inden udgangen af 2025.
 • Vores EPD omfatter alle data fra livscyklusvurderingen – ikke kun dem, der tager sig bedst ud, hvilket er en udbredt taktik i branchen.
 • Vores Health Product Declaration (HPD) er et tredjepartsverificeret dokument, som indeholder en komplet liste over produktets indhold af kemiske stoffer ned til 0,01%. Stofferne vurderes i forhold til en række officielle lister – resultaterne er offentligt tilgængelige.
 • Vores produkter er certificeret af Eurofins Indoor Air Comfort, en samling af de allermest krævende værdier og mærkningsordninger for indeklima. Certificeringen omfatter regelmæssige fabriksinspektioner og hyppige produktafprøvninger – for at sikre, at den samme standard overholdes i parti efter parti.
 • Inden udgangen af 2025 skal 85% af vores produktsortiment være omfattet af både HPD og Eurofins Indoor Air Comfort Gold – to certificeringer, som er i overensstemmelse med kravene til grønt byggeri.
 • Vi anvender udelukkende korrekte og fuldstændige bæredygtighedsbegreber og -påstande i vores kommunikation, og vi anfægter offentligt ukorrekt eller vildledende anvendelse af disse.
 • Alle vores påstande om bæredygtighedspræstationer er understøttet af tal, som et let tilgængelige og uafhængigt verificerbare.

Vil du vide mere om, hvad du kan forvente af en god EPD? Klik for at læse vores artikel med 5 anbefalinger, som hjælper dig til at vurdere kvaliteten af EPD.

Vi anvender så lidt som muligt til at gøre mere end forventet


Vi tror på og arbejder i retning af en ægte cirkulær forretningsmodel, hvor vi reducerer vores anvendelse af nye råvarer, mindsker produktion af affald på enhver måde og undgår deponering på lossepladser, hvis det overhovedet er muligt, via genbrug og genanvendelse. Ecophons cirkularitetsprogram er i konstant udvikling, hvor flere og flere muligheder kommer online hele tiden.

 • Glasulden i vores produkter fremstilles af minimum 70% genbrugsglas. 
 • Implementering af SoundCircularity™ Recycling Service for flere kunder og markeder, med en målsætning om at have denne service på plads på alle vigtige europæiske markeder inden udgangen af 2025.
 • Målsætning om gennemsnitligt 55% genanvendt indhold i bløde produkter inden udgangen af 2025.
 • Målsætning om mindst 30% genanvendt indhold i plastemballage inden udgangen af 2025.
 • Målsætning om 50% mindre ikke-genanvendeligt affald per produceret enhed for 2025 sammenlignet med 2010.

Innovation med et formål


Overgangen til ægte bæredygtighed drives af innovation. Hos Ecophon er det en nøgle til at finde metoder til begrænsning af vores miljøaftryk i de aktuelle produkter og aktiviteter. Men også til at åbne for nye og mere radikale måder at opnå forbedringer på, som f.eks. med nye materialer, processer eller partnerskaber. Begge dele er lige vigtige for at nå en verden med netto-nuludledning inden udgangen af 2050. 

 • Vi satser på R&D med fuldt integreret fokus på bæredygtige teknologier og processer inden udgangen af 2025
 • Vores principper omkring økodesign og økoinnovation i udviklingsprocessen omfatter scorecard og beregningsværktøjer for bæredygtighed
 • Fælles innovation med råvareleverandører er allerede etableret med henblik på udvikling af bæredygtige materialer som bindemidler, væv, maling mv. Vi satser på en reduktion af miljøaftrykket på vores eksisterende sortiment med gennemsnitligt 10% inden udgangen af 2025 sammenlignet med 2019-niveau
 • Vi vil tilbyde digitale værktøjer for at hjælpe kunder med at reducere montagespild, simulere CO2-påvirkning og understøtte cirkulære tjenester
 • De erklærede innovationsmål omfatter et mål om CO2-besparende løsninger, der reducerer emissionerne i store projekter med minimum 20% inden udgangen af 2025
 • Målsætning om fuldstændig udfasning af fossile brændstoffer på vores produktionsanlæg inden udgangen af 2025
 • Målsætning om 80% mindre vandudledning per produceret enhed for 2025 sammenlignet med 2010

Green Building scorecards

Med unikke egenskaber og omfattende og gennemsigtig dokumentation er Ecophon-løsninger det optimale valg til lofter i grønne bygninger. Vores produkter bidrager på mange måder til en succesfuld certificering. Alle understøttende dokumenter er let tilgængelige i vores download center.

 

arrow_forward

BREEAM scorecard

arrow_forward

DGNB scorecard

arrow_forward

LEED scorecard

arrow_forward

WELL scorecard

 

Download center


Med fuld gennemsigtighed, som et kerneløfte, tilbyder vi understøttende dokumentation for de påstande, vi fremsætter. Mange af vores aktiviteter, vurderinger og certificeringer er tilgængelige her i downloadcentret.

 

Hold dig opdateret

Er du interesseret i vores arbejde med bæredygtighed, nyheder og løsninger? Tilmeld dig vores nyhedsbrev via nedenstående formular.

Ecophon beskytter dine persondata: Læs mere om, hvordan vi håndterer disse