Home / Viden / Arkitektskolen i Madrid

Sådan forvandles kakofoni til en svag summen

Sådan forvandles kakofoni til en svag summen

Når man trådte ind i universitetscafeteriaet i Madrid, var det som at rende panden mod en mur af kakofoni. Efter installation af akustikpaneler er det registrerede lydniveau blevet halveret.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (højere teknisk læreanstalt for arkitektur i Madrid) er internationalt anerkendt inden for arkitektur og betragtes ikke blot som en af de bedste arkitektskoler i Spanien, men i hele verden. På universitetet samles hver dag 5.000 studerende, 400 lærere og 100 medarbejdere. Her møder fremtidens arkitekter den virkelighed, som er fælles for mange studerende og lærere overalt i verden: effekten af utilstrækkelig lydisolering.

Før installation af akustikpaneler, var situationen ulidelig.

Sammen med Saint-Gobain Ecophon har man inden for rammerne af universitetets aktiviteter gennemført et forskningsprojekt. Det gik ud på at akustikbehandle både de studerendes og lærernes cafeteria. På baggrund af behovet for akustikbehandling af cafeteriaet blev en række akustiske foranstaltninger etableret. Før det skete, var de akustiske egenskaber, som f.eks. efterklangstid, blevet fastlagt. For at forbedre lydkomforten blev der installeret akustikpaneler, der dækkede 50 procent af loftarealet.

Før installation af akustikpanelerne var situationen ulidelig, ikke mindst for de medarbejdere, som var nødt til at arbejde i de to cafeteriaer. De studerende og lærerne havde dog i det mindste mulighed for at spise et andet sted.

Her er nogle udtalelser fra før installationen:

“I de travleste timer kan man ikke høre noget som helst. Folk taler til dig, men du aner ikke, hvor lyden kommer fra. Mange gange tror jeg, at jeg er ved at blive døv, fordi jeg ikke kan forstå noget. Jeg tror mine kolleger har det på samme måde, for støjen er forfærdelig, især i de travleste timer,” siger Agustina Ramos, medarbejder i cafeteriaet.

“Med hensyn til støjen i cafeteriaet er det et temmelig hektisk miljø, hvor man stort set ikke kan tale med sine venner. Man er nødt til at råbe, og mine venner og jeg spiser der sjældent; vi spiser normalt ude ved vores garderobeskabe. Hvis man gerne vil slappe lidt af eller blot få en hyggelig sludder, mens man spiser, så er det umuligt,” siger studerende Gabriela Vieira.

“Omkring atmosfæren i cafeteriaet, så synes jeg, den er OK, men der er alt for meget støj, og det er meget stressende. Derfor går vi mange gange ud eller hjem for at spise for at undgå det,” siger studerende Antonio Soriano. 

Agustina Ramos

Agustina Ramos, cafeteria-medarbejder

Gabriela Vieira

Gabriela Vieira, studerende

Antonio Soriano

Antonio Soriano, studerende

 

Resultatet har været helt enestående, og dokumentationen er den tilfredshed, som brugerne udviser.

En forbløffende forskel

Forskellen efter installation af akustikpaneler er forbløffende. Kakofonien er blevet forvandlet til en blød summen, som giver mulighed for samtaler ved normalt lydniveau. Den såkaldte Lombard-effekt – at vi hæver stemmen, når der er meget støj i omgivelserne – er blevet minimeret.

Her er nogle udtalelser efter installationen:

Louis Maldonado, rektor for arkitektskolen

Louis Maldonado, rektor for arkitektskolen, er meget tilfreds med resultatet.

“Sandheden er, at efter de har installeret panelerne i loftet, så er tingene blevet meget bedre. Det er hyggeligere, og der er færre stemmer. Jeg synes, det er helt fantastisk - ganske enestående,” siger Agustina Ramos.

Studerende Arantza Uriarte spiser i cafeteriaet næsten alle ugens dage.
“Ændringen er virkelig markant. Før var det ulideligt at spise her. Du var nødt til at gå, så snart du var færdig, for du kunne overhovedet ikke høre, hvad du selv sagde. Nu er her langt mere rart, og man kan tilbringe meget tid her.”

Rektor for arkitektskolen, Luis Maldonado, er meget tilfreds med resultatet af forskningsprojektet.

“Resultatet har været helt enestående, og dokumentationen er den tilfredshed, som brugerne af rummet udviser sammenlignet med før.” 

Nu kan de studerende tale sammen

Dr. César Díaz er lærer i akustik på arkitektskolen. Han forklarer den oplevede forbedring med faldende efterklangstid og lydtrykniveau.

“Med efterbehandlingen af loftet i cafeteriaerne blev efterklangstiden i lokalerne sænket signifikant. Nu er den under et sekund i mellemfrekvenserne. Som følge heraf er lydtrykniveauet faldet markant. Nu kan de studerende tale med deres venner omkring bordet i en afstand af to meter uden at behøve hæve stemmen.”

Resultater af forskningsprojektet

  • Efterklangstiden blev sænket fra 2,3 til 0,8 sekunder.
  • Det ækvivalente lydtrykniveau blev reduceret fra 75 dB til 69 dB.
  • I målinger udført før installationen oversteg lydniveauerne 80 dB i de travleste timer.
    Kontinuerlige lydniveauer over 80 dB kræver en forebyggende indsats.
  • Før indgrebet blev støjen oplevet som 50 procent højere.
  • Det spanske bygningsreglement anbefaler en efterklangstid på under (<) 0,9 sekunder i spiselokaler.

 

Text: Lars Wirtén
Foto: Alvaro San Román Gómez

 

Top

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413