Home / Viden / Montserrat klosterskole

Innovativ læring i Barcelona

Innovativ læring i Barcelona

Col.legi Montserrat i Barcelona er en af de mest innovative skoler i Spanien. Skolen har fravalgt det traditionelle system, hvor eleverne er tavse, mens læreren taler, og opfordrer i stedet til diskussioner. Og hvordan har man så opnået det? Med akustisk kvalitet og absorption af lave frekvenser.

Col.legi Montserrat er et uddannelsescenter i Barcelona. Det blev åbnet i 1926, drives af den kirkelige organisation Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret og tilbyder alle klassetrin fra førskole til studentereksamen.

Institutionen blev etableret med henblik på kvalitetsundervisning, høje standarder og innovation, og man følger en individualiseret læringsmodel, hvor de studerende arbejder i grupper med fokus på hver enkelt elevs talenter og dialog.

María Marta Molina, leder af før- og grundskoleafdelingen.

María Marta Molina, leder af før- og grundskoleafdelingen.

De første skridt i retning af åben-plan klasselokaler 

For otte år siden gennemførte skolen en langh række arkitektoniske ændringer af bygningen. De faldt sammen med indførelsen af en ny metode og organisation samt en ændring af lærernes rolle, hvor man etablerede en anderledes type lokaler og en ny måde at arbejde på.

I 2014 skiftede skolen fra traditionelle til mere åbne klasselokaler, hvor der er mulighed for at gennemføre forskellige læringsaktiviteter i det samme lokale: gruppearbejde, diskussioner og gennemgange, præsentationer eller seminarer, hvor nogle taler og andre lytter, Den nye arbejdsdynamik krævede også en kraftig forbedring af akustikken i lokalerne..

“De studerende skal kunne høre hinanden tydeligt, når de arbejder i grupper, og de skal også kunne høre læreren. Hver enkelt klasse skal kunne anvende forskellige undervisningsmetoder. God akustik gør det nemmere at arbejde i små grupper og øger elevernes mulighed for at fokusere på læreren og høre videoer," påpeger María Marta Molina, leder af før- og grundskoleafdelingen.

“Da vi planlagde de arkitektoniske forbedringer, kiggede vi også nærmere på det akustiske område. Fokus ligger primært på eleverne, så det var vigtigt, at eventuelle ændringer også omfattede en bedre akustik," tilføjer María Marta Molina.

Fokus ligger primært på eleverne, så det var vigtigt, at eventuelle ændringer også omfattede en bedre akustik

 

En ny elevprofil

Åbne klasselokaler

Med skiftet fra traditionelle cellulære klasselokaler til mere åbne rum har god akustik været afgørende.

Skolen prøver ikke bare at sikre, at dens elever kan koncentrere sig; den forsøger også at give mulighed for samarbejde via dynamisk undervisning, der slet ikke minder om traditionel undervisning. For at det skal lykkes, skal både eleven og læreren kunne tale uden at hæve stemmen og uden at blive forstyrret af grupper, der taler omkring dem.

Nylige undersøgelser viser, at mellem 30 og 40 procent af børnene lider af hørenedsættelse i de afsluttende år af grundskolen, og det gør det endnu vanskeligere for dem at lære noget, hvis akustikken er dårlig. God akustik er derfor helt afgørende.

Behovet for god akustik i forskellige rum

Akustikken i et undervisningsmiljø påvirker ikke blot klasselokalerne. En god akustik fører også til et bedre miljø på andre fællesområder, som f.eks. i korridorer, kantiner, koncertsale eller sportshaller.

For at sikre bedste praksis og overholdelse af europæiske direktiver besluttede skolen først at implementere en løsning i kantinen efterfulgt af to af de største klasselokaler. De anvendte loft- og vægpaneler med gode lydabsorberende egenskaber for at opnå det bedst tænkelige læringsmiljø for den nye undervisningsmodel samt give personer med hørenedsættelse bedre muligheder.

Nøglen til succes var absorption af lave frekvenser

Jens Guldbæk, arkitekt og konsulent med speciale i undervisningsmiljøer fra LOOP.bz, var leder af renoveringsprojektet.

Selv om vi oplevede en betydelig forbedring af lydmiljøet, så var lydniveauerne stadig højere, end eksperterne havde forventet, på grund af det høje elevtal i hvert enkelt lokale. Så vi var fast besluttede på at gøre læringsmiljøet endnu bedre,siger Jens Guldbæk.

Vi gik videre med yderligere absorption af de lave frekvenser, helt ned til et niveau som vi aldrig havde hørt var blevet udført før.

Jens Guldbæks erfaring og intuition viste sig at være korrekt.

Det virkede, og vi tror fuldt og fast på nødvendigheden af yderligere absorption af de lave frekvenser. Det skaber et mere naturligt lydmiljø for samtale og lytning. Det er faktisk ikke muligt at absorbere for mange af disse lave frekvenser. I de fleste bygninger af denne type bliver lyde med lav frekvens rent faktisk forstærket, hvilket er meget dårligt for talekommunikation.

Lærer og elev

Både elever og lærere har oplevet flere positive effekter fra den akustiske renovering.

 

 

Støj i klasselokalet

Et typisk klasselokale har ofte en del støj, hvad enten det skyldes udstyr, stemmer eller selve møblerne. Både lærere og elever udsættes for forskellige støjrelaterede problemer. Nogle lærere føler sig stressede, andre nedslidte, eller de kan miste stemmen.

Det er vanskeligt at koncentrere sig, når man er i et lokale, der har plads til 72 elever. Uden denne arkitektoniske ændring ville de multifunktionsrum, som vi havde planlagt, have været umulige at arbejde med. Der var to områder, som krævede løsninger: akustikken var dårlig, hvilket betød, at det var meget svært at koncentrere sig, og lydniveauerne var høje, hvilket havde betydning for den måde, vi arbejdede på,” siger Juan Linares, natur- og teknologilærer.

Efter den akustiske renovering bemærkede vi en række ændringer: lærerne holdt op med at bruge den mikrofon, som forvrængede lyden. Nu behøver vi dårlig nok hæve stemmen, og vi kan have forskellige grupper i det samme klasselokale, hvor læreren taler og resten lytter, mens andre elever arbejder sammen i grupper. Eleverne har nemmere ved at forstå informationen, fordi de ikke behøver anstrenge sig så meget for at høre dem,” tilføjer han.

Også eleverne har bemærket forskellen.

“Vi er mere koncentrerede, og vi arbejder bedre,” bemærker Jordi Sabé Santacana, gymnasieelev.

Claudia Fernández Arévalo, endnu en gymnasieelev, påpeger: “Tidligere spredte lyden sig, men nu kan vi fokusere på vores gruppe, og vi kan ikke høre de andre grupper. Det er et langt bedre miljø, og lyden er tydeligere.”

“Det øjeblik en lærer eller elev kan forklare noget uden at være nødt til at hæve stemmen, reagerer den person, som lytter, mere positivt," siger Juan Linares.

Akustik er lærerens bedste ven

Denne løsning har medført en ny dynamik på centret og i klasselokalerne. Den har banet vejen for forandring og har gjort det muligt for skolen at opnå sin fundamentale målsætning: at sætte eleven i centrum af læringsoplevelsen. Det bekræfter María Marta: “Disse elementer har bestemt hjulpet os med at levere den kvalitet og de resultater, som vi tilstræbte under den første renovering, og vi vil uden tvivl forsøge at gentage dem i de øvrige klasselokaler. Det er vigtigt at forstå, at akustik også er et afgørende område, og at der kan gøres noget ved den.”


Tekst:
 Lourdes Redondo Bacaicoa

Fotos: Pablo Cueva Junghanns

 

 

Top

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413