Home / Viden / Sundbyberg undersøgelsen

Forskning for at opnå bæredygtige arbejdspladser

Mindre kognitiv stress for kontoransatte viser en ny undersøgelse

           

Ecophon og Stressforskningsinstitutet  i Stockholm har gennemført et enestående studie af et virkeligt kontormiljø for at undersøge, hvordan lyd påvirker mennesker i åbne kontorlandskaber.

Formålet var at se, hvordan loftets egenskaber påvirker de ansattes sundhed, produktivitet og den opfattede forstyrrelse.

Og resultatet var tydeligt  - et bedre lydmiljø forbedrer arbejdseffektiviteten markant:

 • Op til 16% reduktion i opfattet forstyrrelse generelt
 • Op til 25% reduktion i opfattet forstyrrelse på tæt hold
 • Op til 21% reduktion i opfattet forstyrrelse på lang afstand
 • Op til 11% reduktion af kognitiv stress

Reduktion af kognitiv stress henfører til forbedret koncentrationskapacitet, forbedret hukommelseskapacitet, bedre beslutningstagning og nemmere ved at tænke klart. Ovenstående tal er baseret på sammenligning af de gennemsnitlige resultater. 

Et unikt set-up

Udformningen af undersøgelsen er enestående i sin art, fordi

 • Undersøgelsen er et feltstudie udført under virkelige forhold, mens de fleste andre studier af lydmiljøer udføres under kontrollerede forhold. Et feltstudie kan producere væsentligt mere troværdige resultater, da psykologiske faktorer tages i betragtning.*

 

 • Undersøgelsen er baseret på et cross-over design, der involverede to forskellige kontrolgrupper. De samme resultater blev observeret inden for begge kontrolgrupper.


Undersøgelsen blev opdelt i 
tre faser:

   

Om undersøgelsen

Undersøgelsen fandt sted på to etager på Sundbyberg Rådhus i nærheden af Stockholm.

Etagerne var stort set identiske  med samme layout og møblerering, og det samme antal arbejdsstationer med ansatte, der udførte samme slags opgaver

Loftet var udstyret med lydabsorbenter med Artikulationsklasse 190.

151 medarbejdere deltog i undersøgelsen.

   
     
 

Foto fra Sundbyberg kontoret.
Se flere fotos
 

 

 

1. Forberedelse af lydmiljøet

I weekenden inden undersøgelsen blev lydmiljøerne på de to etager ændret uden de ansattes viden:

 • På 4. sal blev det allerede gode lydmiljø forbedret ved at installere vægabsorbenter.
 • På 5. sal  blev halvdelen af loftabsorbenterne erstattet med hårde, lydreflekterende paneler med lavere lydabsorptionskapacitet.

 

 
 

2. Fra bedre til værre lydforhold og omvendt

Efter tre uger byttede man rundt på lydforholdene mellem etagerne i løbet af weekenden, hvor der ikke var nogen ansatte tilstede.

 • På 4. sal, hvor der oprindelig var et godt lydmiljø, blev der skiftet til et dårligere. Vægabsorbenter blev fjernet, og loftet blev udskiftet med de hårde, reflekterende paneler.
 • På 5. sal blev lydforholdene forbedret ved at re-installere loft og vægabsorbenter af høj kvalitet.

 

 

3. Akustikken blev skiftet tilbage igen

Efter tre uger skiftede man tilbage igen, hvilket betød, at:

 • 4. sal vendte tilbage til at have et godt lydmiljø.
 • 5. sal fik skiftet tilbage til et dårligere lydmiljø.
 


Komfortafstand

Akustikken i arbejdsmiljøet blev målt flere gange i løbet af undersøgelsen, i henhold til vejledning i ISO 3382-3. På denne måde blev medarbejdernes komfortafstand målt.

Undersøgelsen viste, at mennesker er stærkt påvirket af lydmiljøet i åbne kontorlandskaber. Omkring komfortafstand var der en klar forskel på talespredning:

Komfortafstanden blev forbedret med 35% 
på etagen med bedre akustik.

 

 

Opfattet forstyrrelse generelt

De forbedrede lydforhold resulterede også i en væsentlig reduktion af opfattet forstyrrelse i almindelighed. Det samme mønster blev observeret på begge etager.

Den centrale bar (T2) viser det forbedrede og det forværrede lydforhold.

 = 4. etage
  = 5. etage

 
Forstyrrelsesniveau
Testperiode

Opfattet forstyrrelse på tæt hold

Undersøgelsen viste en væsentlig reduktion af forstyrrelse på tæt hold i det forbedrede lydmiljø. Det samme mønster blev observeret på begge etager, dog i forskellig grad.

Den centrale bar (T2) viser det forbedrede og det forværrede lydforhold.


 = 4. etage   = 5. etage 

 
Forstyrrelsesniveau
Testperiode

Opfattet forstyrrelse på lang afstand

Der var en væsentlig reduktion af forstyrrelse på lang afstand i de forbedrede lydforhold.

Den centrale bar (T2) viser det forbedrede og det forværrede lydforhold.


 = 4. etage   = 5. etage 

   
Forstyrrelsesniveau
Testperiode

Opfattet kognitiv stress

Undersøgelsen viste også, at de forbedrede lydforhold førte til en væsentlig reduktion af kognitiv stress.

Den centrale bar (T2) viser det forbedrede og det forværrede lydforhold.


 = 4. etage   = 5. etage 

   
Forstyrrelsesniveau

Testperiode

Læs hele rapporten

Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med Stressforskningsinstitutet i Stockholm under ledelse af Aram Seddigh, ph.d., på Sundbyberg Rådhus i foråret 2014. Undersøgelsens resultater blev offentliggjort i Journal of Environmental Psychology i september 2015.

Læs og download hele rapporten på www.sciencedirect.com

         
   

 

Stressforskningsinstitutet er et nationalt videncenter med fokus på stressreaktioner, søvn og sundhed.

Institutet er en del af af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Stockholms Universitet.

 

   

 
*Dr Nigel Oseland er en af verdens førende arbejdsplads konsulenter. Hans studies of psycoacoustics viser, at psykologiske faktorer har en større effekt end lyd alene.

Derfor skal lydmiljøer, og virkningen af ændringer i et rum, studeres i reelle kontormiljøer.

Ellers risikerer undersøgelsen at mangle de faktorer, der har den stærkeste effekt!

 

 

Top

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413