Neeldumisklass

Helineeldurite klassifitseerimine heli neeldumisklassidesse A–E vastavalt standardile EN ISO 11654. A on kõrgeim klassifikatsioon.