Akustika

Akustika tähendab heliõpetust ja heli tajumist. Sõna on tuletatud kreekakeelsest sõnast akoustikos (kuulmisega seonduv) ja akouo (kuulma). Akustika valdkond on jagunenud mitmeks erivaldkonnaks.