Amplituud

Võnkelaine (nt helirõhu või vibratsioonitaseme) suurim väärtus. A = amplituud