Langemisnurk

Nurk, mille all heli pinnaga kohtub.