Artikulatsiooniindeks (AI)

Kõne mõistetavuse mõõtmine vahemikus 0–1. Tavaliselt tähistab alla 0,3 jääv artikulatsiooniindeks mõistetamatut kõnet ja üle 0,7 jääv artikulatsiooniindeks suurepäraselt mõistetavat kõnet.