Kaashäälikute artikulatsiooni kadu (Alcons)

Üks kõne mõistetavuse mõõtmise meetod on kaashäälikute artikulatsiooni kadu, mis näitab ebaselgelt kuuldavate kaashäälikute hulka.