Audiogramm

Audiomeetri abil mõõdetav graafik, millel näidatakse kuulmiskadu eri sagedustel.