Audiomeeter

√úldlevinud kuulmise katsetamise seade.