Heli maskeerimisefekt

Esineb siis, kui ühe heli olemasolu mõjutab teise heli tajumist.