Kalibreerimine

Seadmete häälestamine õigete mõõtetulemuste saavutamiseks.