Detsibell (dB)

Helivõimsus- ja helirõhutaset tähistav ühik. Tavaliste heliallikate vahemik on 0–120 dB, kus 0 dB tähistab vaikust ja 120 dB tähistab lennuki reaktiivmootori müra.