Dn,w (dB)

Kasutatakse heliisolatsiooni mõõtmiseks kahe ruumi vahel. Suurem väärtus tähendab paremat heliisolatsiooni. Põhineb standarditel EN ISO 717-1 ja ISO 10848-2.