Ekvivalentne neeldumisala (Aeq)

Väärtus, mis iseloomustab eseme neeldumisvõimet. Kasutatakse ripp-paneelide või muud tüüpi vabalt rippuvate üksuste korral (nt Ecophon Solo).