Häälik

Tajutavalt eristuv kõneheli üksus, mis eristab mingis keeles ühte sõna teisest. Nt häälikud p, b, d ja t eristavad inglise keeles sõnu pad, pat, bad ja bat.