Hägune

Ebaselge heli. Hägune bass on näiteks sageli halvasti eristatav ja kõmisev.