Heli levimine

Heli laialikandumine mingis keskkonnas (näiteks õhus või vees).