Helikõrgus

Heli ja selle sageduse suhe. Kõrgem helikõrgus tähistab kõrgema sagedusega heli.