Helitugevus (dB)

Heli valjust iseloomustav arvväärtus, mida väljendatakse detsibellides (dB).