Herts (Hz)

Sageduse mõõtühik, tähistab helilaine tsüklite arvu sekundis.