Kuulmiskadu

Kuulmissüsteemi tundlikkuse kadu, mõõdetuna dB.