Mürast põhjustatud kuulmiskadu (NIHL)

Valjude helidega kokkupuutest tingitud kuulmiskahjustus.