Oktaavribad

Oktaavriba hõlmab sageduste vahemikku kahe määratud punkti vahel. Näiteks oktaavriba 125 Hz hõlmab sagedusala 88–176 Hz.