1/3 oktaavriba

1/3 oktaavriba hõlmab sageduste vahemikku kahe määratud punkti vahel. Näiteks 1/3 oktaavriba 125 Hz hõlmab sagedusala 111–140 Hz. 1/3 oktaavriba analüüs annab üksikasjalikumaid andmeid kui oktaavriba analüüs.