Presbüakuus

Levinuimat tüüpi sensorineuraalne kuulmiskadu, mille põhjuseks on kuulmissüsteemi loomulik vananemine.