Privaatsus (akustiline privaatsus)

Seondub külgnevatest töökohtadest kõne kuulmise võimega. Ripplae tõhusust külgnevate töökohtade privaatsuse parandamisel saab väljendada privaatsusindeksi (PI) abil. Suurem väärtus tähendab paremat privaatsust.