Psühhoakustika

Uurimisvaldkond, milles käsitletakse kõrva-aju kuulmissüsteemi ning seda, kuidas see tajub kuulmisstiimuleid ja neile reageerib.