Ruumi meetod

Standardmeetod (ISO 354:2003), mille abil mõõdetakse seina või lae ehitamisel kasutatud akustiliste materjalide heli neeldumistegurit või esemete (nt mööbli), inimeste või ruumi neeldurite võrdväärset heli neeldumisala kajavabas ruumis.