Keskmine helineeldumine (SAA)

Heli neeldumistegurite üksikväärtus, mis hõlmab 1/3 oktaavribade sagedusalas 200–2500 Hz.