Helineelduvusklass

Heli neeldurite klassifitseerimine helineelduvusklassidesse A-E vastavalt standardile EN ISO 11654, sealhulgas sagedused 200–5000 Hz.