Kõne mõistetavus

Kõne mõistetavus on otseses seoses taustamüra taseme, järelkõla kestuse ja ruumi kujuga. Kõne mõistetavuse hindamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, levinumad on RASTI, STI ja %-Alcons.